De digistandaarden community

Digikoppeling community

Digikoppeling community

openbare groep Digikoppeling community

Releasekalender Digikoppeling

Laatst bijgewerkt op 12 dagen geleden door Peter Haasnoot

Digikoppeling is de 'postbode' voor de overheid. Digikoppeling bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties en in het bijzonder basisregistraties. Als overheidsorganisaties deze standaarden implementeren in hun eigen software, dan kunnen zij eenvoudig digitaal berichten uitwisselen met collega-overheidsorganisaties. Via Digipoort, Diginetwerk, internet of met een andere verbinding.

Meer informatie over Productinformatie

 

Overzicht van de releases voor Digikoppeling standaard

Naam release

Release
datum

Release
marge

Beschrijving release

Documenten

Release
mijlpalen

Digikoppeling 2.0

26-05-16

 

RFC's Beveiligingsstandaarden en KVS WUS

Status: In Gebruik (IG).

Digikoppeling release notes 26-05-2016

 

Digikoppeling 3.0

26-05-16

 

RCF's Beveiligingsstandaarden en KVS WUS

Status: In Gebruik (IG).

Digikoppeling release notes 26-05-2016

 

Digikoppeling 2.0

18-10-17

 

RFC KVS EBMS & Algemene tekst en structuur verbeteringen

Status: In Gebruik (IG).

Digikoppeling release notes 18-10-2017

 

Digikoppeling 3.0

18-10-17

 

Status einde ondersteuning (EO)

 

 NVT

 

 

 

 

Archief:  Overzicht van de releases voor 2016 van de Digikoppeling standaard

 

 

Naam release

Release
datum

Release
marge

Beschrijving release

Documenten

Release
mijlpalen

Digikoppeling 1.0

01-11-07

 

Initiële versie Digikoppeling. Tegenwoordig integraal opgenomen in versie 2.0 (backwards-compatible).

Status: Einde Ondersteuning (EO).

Architectuur 1.0

I&A 1.0

KVS WUS 1.1

KVS ebMS 1.1

 

Digikoppeling 2.0

10-03-09

 

Uitbreiding van de standaard voor ondersteuning van security op berichtniveau, attachments en grote berichten. Opmerking: Het is nog niet gepland wanneer de nieuwe versie van de standaard formeel wordt vastgesteld.

Status: In Gebruik (IG).

 

Architectuur 1.0

I&A 1.0

KVS WUS 2.0

KVS ebMS 2.0

KVS GB 2.0

 

Digikoppeling 3.0

05-12-13

 

Als uitkomst van de door Logius uitgevoerde impactanalyse heeft de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties ook voor gebruik buiten het stelsel besloten voor de komende 5 jaar:

  • WSRM te benoemen als standaard naast ebMS versie 2;
  • interdepartementale / sectorale ontkoppelpunten in te zetten voor het vertalen tussen eventueel verschillende keuzes voor een van deze twee standaarden door basisregistraties (of andere aanbieders) en hun afnemers.

Status: In Gebruik (IG).

Architectuur 3.0

I&A 1.0

KVS WUS 3.0

KVS ebMS 2.0

KVS GB 2.0

VS 1.0

 


 

(Archief) Een overzicht van de releases voor het document Digikoppeling Architectuur

Naam release

Release
datum

Release
marge

Beschrijving release

Documenten

Release
mijlpalen

Architectuur 1.0

05-09-07

 

Dit document beschrijft de achtergronden, de scope en de resulterende inrichting van de Digikoppeling (voorheen Overheidsservicebus). Ofwel: het waarom, wat en hoe van Digikoppeling.
De actuele documentatie is versie 1.2 van 2 april 2010.  

Status: In Gebruik (IG).

   

Architectuur 3.0

05-12-13

 

Als uitkomst van de door Logius uitgevoerde impactanalyse heeft de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties ook voor gebruik buiten het stelsel besloten voor de komende 5 jaar:

  • WSRM te benoemen als standaard naast ebMS versie 2;
  • interdepartementale / sectorale ontkoppelpunten in te zetten voor het vertalen tussen eventueel verschillende keuzes voor een van deze twee standaarden door basisregistraties (of andere aanbieders) en hun afnemers.

Status: In Gebruik (IG).

   

 

Een overzicht van de releases voor het document Digikoppeling WUS Koppelvlakstandaard

Naam release

Release
datum

Release
marge

Beschrijving release

Documenten

Release
mijlpalen

KVS WUS 1.1

01-11-08

 

Koppelvlakspecificatie Digikoppeling WUS waarin opgenomen het profiel voor bevragingen (best-effort).

Status: Einde Ondersteuning (EO).

BP WUS 1.1

 

KVS WUS 2.0

10-3-09

 

Koppelvlakspecificatie Digikoppeling WUS waarin opgenomen KVS WUS 1.1, uitgebreid met optionele security op berichtniveau (signing en eventueel encryptie), optionele binaire attachments o.b.v. MTOM-optimalisatie. Actuele documentversie is 2.4 van 19 oktober 2011.

Status: In Gebruik (IG).

BP WUS 2.0

 

KVS WUS 3.0

30-09-13

 

Koppelvlakspecificatie Digikoppeling WUS waarin opgenomen KVS WUS 2.0, uitgebreid met een profiel om aanvullend WSRM toe te passen voor het doen van (reliable) meldingen.

Status: In Gebruik (IG).

BP WUS 3.0

 

BP WUS 1.1

01-11-08

 

Best-practice voor het toepassen van KVS WUS 1.1.

Status: Einde Ondersteuning (EO).

   

BP WUS 2.0

10-3-09

 

Best-practice voor het toepassen van KVS WUS 2.0. Status: Einde Ondersteuning (EO).

   

BP WUS 3.0

31-12-13

 

Best-practice voor het toepassen van KVS WUS 3.0. Actuele documentversie is 1.3 van 24 maart 2011.

Status: In Gebruik (IG).

   

 

Een overzicht van de releases voor het document Digikoppeling ebMS Koppelvlakstandaard

Naam release

Release
datum

Release
marge

Beschrijving release

Documenten

Release
mijlpalen

KVS ebMB 1.1

01-11-08

 

Koppelvlakspecificatie Digikoppeling ebMS waarin opgenomen het profiel voor meldingen (reliable messaging). Actuele documentversie is 2.4 van 22 november 2011.

Status: Einde Ondersteuning (EO).

BP ebMS 1.1

 

KVS ebMS 2.0

10-3-09

 

Koppelvlakspecificatie Digikoppeling ebMS waarin opgenomen KVS ebMS 1.1, uitgebreid met optionele security op berichtniveau (signing en eventueel encryptie), optionele binaire attachments. Actuele documentversie is 2.4 van 22 november 2011.

Status: In Gebruik (IG).

BP ebMS 2.0

 

BP ebMB 1.1

01-11-08

 

Best-practice voor het toepassen van KVS ebMS 1.1.

Status: Einde Ondersteuning (EO).

   

BP ebMS 2.0

10-3-09

 

Best-practice voor het toepassen van KVS ebMS 2.0. Actuele documentversie is 1.5 van 22 november 2011.

Status: In Gebruik (IG).

   
           
           

Een overzicht van de releases voor het document Digikoppeling Grote Berichten Koppelvlakstandaard

Naam release

Release
datum

Release
marge

Beschrijving release

Documenten

Release
mijlpalen

KVS GB 2.0

04-10-12

 

Koppelvlakspecificatie Digikoppeling Grote Berichten dat als aanvulling op zowel Digikoppeling WUS als Digikoppeling ebMS toegepast kan worden. De koppelvlakstandaard beschrijft uitwisseling van meta-data via WUS of ebMS en het vervolgens ‘downloaden’ van een ‘groot bestand’. Actuele documentversie is 0.99 van 4 augustus 2009.

Status: In Gebruik (IG).

BP GB 2.0

 

BP GB 2.0

04-10-12

 

Best-practice voor het toepassen van KVS GB 2.0.

Status: In Gebruik (IG).

   

 

Een overzicht van de releases voor het document Digikoppeling Vertaalspecificatie

 

Naam release

Release
datum

Release
marge

Beschrijving release

Documenten

Release
mijlpalen

VS 1.0

01-01-2014

 

Specificatie van de vertaling tussen WUS en ebMS

Status: In Gebruik (IG).

   

 

Een overzicht van de releases voor het document Digikoppeling Identificatie & Authenticatie

Naam release

Release
datum

Release
marge

Beschrijving release

Documenten

Release
mijlpalen

I&A 1.0

07-10-08

 

Document met een beschrijving van de wijze waarin binnen Digikoppeling Identicatie & Authenticatie plaatsvindt met behulp van PKI-overheid certificaten. versie 1.1 van 06-01-10

Status: In Gebruik (IG).

   

I&A 2.0

01-05-14

 

Aanpassing om gebruik van de werkwijze van Digikoppeling mogelijk te maken voor communicatie tussen overheid en bedrijfsleven en ontwikkelingen zoals eHerkenning, DigiD en Digipoort.

Status: In Ontwikkeling (IO).