De digistandaarden community

Digikoppeling community

Digikoppeling community

openbare groep Digikoppeling community

Openbare Consultatie Digikoppeling - Wijzigingen KVS WUS, EBMS & Versionering

  Peter Haasnoot
  • Iedereen (publiek zichtbaar)

  Openbare Consultatie Digikoppeling - Wijzigingen KVS WUS, EBMS & Versionering

  Gestart door Peter Haasnoot 248 dagen geleden

  Voorgeschiedenis / Context

  In het kader van verwerking van RFC’s en beheer activiteiten is de Digikoppeling standaarddocumentatie op een aantal punten aangepast.

  Openbare Consultatie

  Ons verzoek is de documenten te reviewen en eventueel commentaar daarop of vragen daarover uiterlijk 4 juli 2017 aan de dossierhouder per e-mail binnen Logius toe te zenden.

  Contactgegevens Dossierhouder: Pieter Hering E-mail: pieter.hering@logius.nl

  Samenvatting / Toelichting

  De volgende RFC zijn doorgevoerd:

  1. Het WUS WS-RM (Reliable Messaging) profiel niet langer onderdeel laten uitmaken van de Digikoppeling standaard.
  2. Ebms: Verlichten restrictie 1st payload type XML.

  De volgende algemene tekst en structuur verbeteringen zijn doorgevoerd:

  1. Gebruik van aanduiding ebMS2 i.p.v. ebMS.
  2. Gebruik van aanduiding CPA Register i.p.v. CPA Creatieregister.
  3. Update figuur structuur Digikoppeling documentatie.
  4. Versionering op document niveau.

  Relevante Documenten

  Deze consultatie heeft betrekking op onderstaande documenten:

  • Digikoppeling_Koppelvlakstandaard_WUS_v3.5.docx
  • Digikoppeling_Best_Practices_WUS_v1.10.docx
  • Digikoppeling_Koppelvlakstandaard_ebMS2_v3.2.docx
  • Digikoppeling_Architectuur_v1.4.docx
  • Digikoppeling_Overzicht Documentatie en Compliance
  • Wat is Digikoppeling_v1.1.docx

   

  Deze bestanden zijn te vinden in de folder Openbare Consultatie van deze omgeving: https://digistandaarden.pleio.nl/file/group/387288/all#387353

  Procedure

  Wie kan op deze openbare consultatie reageren? Iedereen die Digikoppeling gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren. Logius is geïnteresseerd in alle reacties over de bruikbaarheid, interoperabiliteit, consistentie en helderheid van de Digikoppeling Documentatie.

  Consultatie via de Digikoppeling community

  Wijzigingen in de documentatie van de Digikoppeling Standaard worden altijd ter consultatie aangeboden op de community van Digikoppeling. Tot 4 juli 2017 kunt u uw feedback achterlaten. Ook kunt u vragen stellen aan de auteurs en het projectteam. Wanneer u niet bent aangemeld voor de community, kunt u wel documenten downloaden en raadplegen, maar geen reactie plaatsen. Door u te registreren < https://digistandaarden.pleio.nl/register> voor de community, kunt u ook in de toekomst actief deelnemen aan consultaties. Wat gebeurt er met de uitkomsten van de consultatie? Na afsluiting van de openbare consultatie worden de documenten waar nodig aangepast en worden de nieuwe versies van de documenten aangeboden aan de Afnemersraad Stelselvoorzieningen met een overzicht van opmerkingen uit de openbare consultatie. Na vaststelling worden nieuwe documenten gepubliceerd op de Logius website.

  Vraagstelling

  Aan de deelnemers van de openbare consultatie wordt gevraagd om vóór 4 juli 2017 op- en aanmerkingen over de genoemde documenten aan ons kenbaar te maken.