De digistandaarden community

Digikoppeling community

Digikoppeling community

openbare groep Digikoppeling community

Openbare Consultatie Overzicht Actuele Documentatie en Compliance

  Peter Haasnoot
  • Iedereen (publiek zichtbaar)

  Openbare Consultatie Overzicht Actuele Documentatie en Compliance

  Gestart door Peter Haasnoot 248 dagen geleden

  Voorgeschiedenis / Context

  In het Technisch Overleg Digikoppeling is de wens uitgesproken om de Digikoppeling standaarddocumentatie uit te breiden met een overzicht waarin aangegeven wordt welke set van documenten per koppelvlak beschikbaar is en welke documenten van belang zijn voor compliance aan de Digikoppeling standaard.

  Dit heeft geleid tot een nieuw document “Overzicht Actuele Documentatie en Compliance” . Dit document wordt bij deze in concept openbaar ter consultatie voorgelegd met het verzoek om voor 4 juli 2017 eventueel commentaar door te geven

  Openbare Consultatie “Overzicht Actuele Documentatie en Compliance”

  Ons verzoek het document te reviewen en eventueel commentaar daarop of vragen daarover uiterlijk 4 juli 2017 aan de dossierhouder per e-mail binnen Logius toe te zenden.

  Contactgegevens Dossierhouder: Pieter Hering E-mail: pieter.hering@logius.nl

  Samenvatting / Toelichting

   In het nieuwe document “Overzicht Actuele Documentatie en Compliance” worden de volgende vragen beantwoord:

  • Welke Digikoppeling documentatie is beschikbaar?
  • Wat zijn de huidige versies van documenten?
  • Wanneer ben ik Digikoppeling compliant?

   Relevante Documenten

  Deze consultatie heeft betrekking op onderstaand document:

  Overzicht Actuele Documentatie en Compliance

  Dit bestand is te vinden in de folder Openbare Consultatie van deze omgeving: https://digistandaarden.pleio.nl/file/group/387288/all#387353

  Procedure

  Wie kan op deze openbare consultatie reageren? Iedereen die Digikoppeling gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren. Logius is geïnteresseerd in alle reacties over de bruikbaarheid, interoperabiliteit, consistentie en helderheid van de Digikoppeling Documentatie.

  Consultatie via de Digikoppeling community

  Wijzigingen in de documentatie van de Digikoppeling Standaard worden altijd ter consultatie aangeboden op de community van Digikoppeling. Tot 4 juli 2017 kunt u uw feedback achterlaten. Ook kunt u vragen stellen aan de auteurs en het projectteam. Wanneer u niet bent aangemeld voor de community, kunt u wel documenten downloaden en raadplegen, maar geen reactie plaatsen. Door u te registreren < https://digistandaarden.pleio.nl/register> voor de community, kunt u ook in de toekomst actief deelnemen aan consultaties. Wat gebeurt er met de uitkomsten van de consultatie? Na afsluiting van de openbare consultatie worden de documenten waar nodig aangepast en worden de nieuwe versies van de documenten aangeboden aan de Afnemersraad Stelselvoorzieningen met een overzicht van opmerkingen uit de openbare consultatie. Na vaststelling worden nieuwe documenten gepubliceerd op de Logius website.

  Vraagstelling

  Aan de deelnemers van de openbare consultatie wordt gevraagd om vóór 4 juli 2017 op- en aanmerkingen over het document Overzicht Actuele Documentatie en Compliance aan ons kenbaar te maken.