De digistandaarden community

Digikoppeling community

Digikoppeling community

openbare groep Digikoppeling community

Openbare Consultatie Wijziging Digikoppeling Voorwaarden nav WIjziging OIN Beleid

  Pieter Hering
  • Iedereen (publiek zichtbaar)

  Openbare Consultatie Wijziging Digikoppeling Voorwaarden nav WIjziging OIN Beleid

  Gestart door Pieter Hering 301 dagen geleden

  Voorgeschiedenis / Context

  In de Regieraad Gegevens van oktober 2016 is besloten tot implementatie van het nieuwe OIN-Beleid met een beperkte Centrale OIN Raadpleegvoorziening zoals dat door de Afnemersraad Stelseldiensten van september 2016 was geadviseerd. Een van de onderdelen van de implementatie was het nieuwe beleid te verwerken in de voorwaarden die Logius hanteert bij het uitgeven van OIN’s. Dit heeft geleid tot volledige herziene Voorwaarden Digikoppeling zoals die bij deze in concept openbaar ter consultatie worden voorgelegd met het verzoek om voor dinsdag 9 mei 2017 ons van commentaar op deze Voorwaarden te voorzien.

  Openbare Consultatie Digikoppeling Voorwaarden

  Ons verzoek is de conceptvoorwaarden zowel inhoudelijk als juridisch te reviewen en eventueel commentaar daarop of vragen daarover uiterlijk 9 mei 2017 aan de dossierhouder per e-mail binnen Logius toe te zenden.

  Contactgegevens Dossierhouder: Jeroen Winkel
  E-mail: jeroen.winkel@logius.nl

  Samenvatting / Toelichting

  De Voorwaarden Digikoppeling zijn volledig herzien om het nieuwe OIN-beleid gestalte te kunnen geven. Het herziene beleid had de volgende eigenschappen:

  • flexibiliteit door introduceren subOIN’s;
  • verantwoordelijkheid voor subOIN’s bij toekennende rechtspersoon;
  • geautomatiseerd aanmaakproces subOIN’s ;
  • identiteit van subOIN-houder en die van de verantwoordelijke rechtspersoon worden via Centrale OIN Raadpleeg-voorziening (COR) publiekelijk ontsloten middels portal en webservice;
  • rechtspersonen ingeschreven in het Handelsregister beschikken automatisch over een OIN;
  • geen dubbele data door koppeling aan Handelsregister;
  • nummersystematiek voor OIN wijzigt niet;
  • reeds uitgegeven OIN’s en subOIN’s blijven geldig;
  • toepassing van het OIN in het berichtenverkeer wijzigt niet.

  In de nieuwe concept-Voorwaarden Digikoppeling wordt met name de verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s geregel tussen:

  • Logius/BZK;
  • Afnemers die subOINs willen registreren voor eigen organisatieonderdelen, voorzieningen en samenwerkingsverbanden; en
  • OIN-Beheerders die subOINs willen registreren voor andere organisaties (sectorregisters).

  Relevante Documenten

  Deze consultatie heeft betrekking op onderstaande documenten.

  • CONCEPT Voorwaarden Digikoppeling v06 afstemversie.pdf
  • Toelichting Wijzigingen Digikoppeling Voorwaarden.pdf

  De bestanden zijn te vinden in de folder Openbare Consultatie van deze omgeving: https://digistandaarden.pleio.nl/file/group/387288/all#387353

  Procedure

  Wie kan op deze openbare consultatie reageren? Iedereen die Digikoppeling gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren. Logius is geïnteresseerd in alle reacties over de bruikbaarheid, interoperabiliteit, consistentie en helderheid van de Digikoppeling Voorwaarden.

  Consultatie via de Digikoppeling community

  Wijzigingen in de documentatie van de Digikoppeling Standaard worden altijd ter consultatie aangeboden op de community van Digikoppeling. Tot 9 mei 2017 kunt u uw feedback op de Digikoppeling Voorwaarden achterlaten. Ook kunt u hier vragen stellen aan de auteurs en het projectteam. Wanneer u niet bent aangemeld voor de community, kunt u wel documenten downloaden en raadplegen, maar geen reactie plaatsen. Door u te registreren < https://digistandaarden.pleio.nl/register> voor de community, kunt u ook in de toekomst actief deelnemen aan consultaties. Wat gebeurt er met de uitkomsten van de consultatie? Na afsluiting van de openbare consultatie worden de documenten waar nodig aangepast en worden de nieuwe versies van de documenten aangeboden aan de Afnemersraad Stelselvoorzieningen op 18 mei 2017 met een overzicht van opmerkingen uit de openbare consultatie. Na vaststelling worden de nieuwe Digikoppeling Voorwaarden gepubliceerd op de Logius website.

  Vraagstelling

  Aan de deelnemers van de openbare consultatie wordt gevraagd om vóór 9 mei 2017 op- en aanmerkingen over de voorgestelde Gewijzigde Digikoppeling Voorwaarden aan ons kenbaar te maken.